KURUMSAL KİMLİK

Logolar (Dikey)

Logo (Marka Tescili) – Dikey – Pantona 7727 C -JPG

Logo – Dikey – Pantona 7727 C – PDF

Logo – Dikey – Pantona 7727 C – PNG

Logo – Dikey – Pantona 7727 C – SVG

Logo – Dikey – Pantona 7727 C – EPS

Logo – Dikey – Pantona 7727 C -Ai

Logolar (Dikey) Bir İyilik Hikâyesi

Logo – Dikey – Pantona 7727 C (BİR İYİLİK HİKAYESİ) – PNG

Logo – Dikey – Pantona 7727 C (BİR İYİLİK HİKAYESİ) -PDF

 

Logolar (Yatay)

Logo – Yatay – Pantona 7727 C – PNG

Logo – Yatay – Pantona 7727 C – PDF

Logo – Yatay – Pantona 7727 C – JPG

Logo – Yatay – Pantona 7727 C – SVG

Logo – Yatay – Pantona 7727 C-eps

Logo – Yatay – Pantona 7727 C – Ai

 

ROLAP

ROLAP – ( 85X207)CM – EPS

ROLAP – ( 85X207)CM – PDF

ROLAP – ( 85X207)CM – SVG

ROLAP – ( 85X207)CM -Ai